business training

& coaching

loopbaancoaching

teamactiviteit

talent

outplacement

mensen voor

mensen

 

BELBIN MASTERCLASS

"Een train-the-trainer programma, gebaseerd op de ruim

30-jarige ervaring van het CMB in het werken met het samenwerkingsmodel van Belbin."

Het programma is een intensieve, gecomprimeerde professionaliserings-leergang, die je vakmanschap verdiept en je naam en marktpositie versterkt als expert in het werken met teams. In de leergang worden tal van aspecten van het vak uitgediept. Van de theoretische uitgangspunten en onderliggende filosofie tot de werking en waarde van de diverse diagnostische instrumenten. Van effectieve interventies en onderhoudende spel- en werkvormen tot het inzetten van bijzondere leermiddelen, zoals het werken met trainingsacteurs en met filmfragmenten.

 

De training omvat  een start- en een slotochtend en daartussen 7 workshops van één dag, verspreid over enkele weken of maanden en is bestemd voor trainers, coaches, consultants, mediators, trainingsacteurs, teamleiders en adviseurs, die professioneel en zelfstandig Belbins teamrolmodel willen toepassen.

 

 

   0. Startsamenkomst  - halve dag

 

Deelnemers en leiding maken kennis. Inventarisatie van bijzondere wensen en leerdoelen. Toelichting op het programma. Vaststellen – in gezamenlijk overleg – van de data en locaties van de workshops.

 

Deelnemers ontvangen enkele boeken, artikelen en het eerste ‘huiswerk’- de Belbin-testserie en de Interplace-vragenlijsten – om een analyse van hun eigen rollen te kunnen maken.

 

     1. Introductie – hele dag

 

Het Verhaal in alle breedte neergezet: over de oorspronkelijke research van Belbin, de filosofische en praktische uitgangspunten van het model. Over de persoonlijkheidsleer van de psychologie, de Big Five, en het aardige van de Griekse temperamenten. De rollen beschreven. Toelichting op de gebruikte testserie en vragenlijsten.

 

Deelnemers krijgen hun individuele teamrolscores (testserie en Interplace) teruggekoppeld.

 

 

    2. Interplace,  Accreditatie en Toets – hele dag

 

Over relevant wetenschappelijk onderzoek en de mix met andere modellen. Alles over het werken met Interplace, het online software programma voor 360* feedback.

En daarna: de Toets, die recht geeft op het certificaat van Belbin Associates en het voeren van het internationaal erkende logo.

 

 

    3. Testpracticum 1 – hele dag

 

Introductie inhoud, achtergronden en betekenis DCT-test.

 

Introductie inhoud, achtergronden en betekenis 16PF-test.

 

Deelnemers oefenen in het afnemen, scoren en interpreteren.

 

Dummies en huiswerk.

 

 

     4. Testpracticum 2 – hele dag

 

Introductie inhoud, achtergronden en betekenis PPQ-test.

 

Deelnemers oefenen in het afnemen, scoren en interpreteren.

 

Samenvatting en verwerking teamroltests tot een eindscore.

 

Dummies en huiswerk. De “ideaaltypen” van de teamrollen.

 

 

    5. Terugmeldingsgesprekken – hele dag

 

Oefeningen in het opmaken en voorbereiden van een terugmeldingsgesprek. Deelnemers melden ‘life’ een teamrolscore terug aan een proefpersoon. Intervisie en feedback.

 

 

    6. Spel- en werkvormen – hele dag

 

(Inter)actief kennismaken met de inhoud en werking van diverse grote en kleine oefeningen in het illustreren, herkennen en hanteren van de teamrollen. Over het inzetten van films, muziek en andere artistieke werkvormen. Over gevaarlijke oefeningen en hachelijke dilemma’s. Het Groot Teamrol Gamebook.

 

 

    7. Teamrol Dramaclass – hele dag

 

Met hulp van trainingsacteurs experimenteren met de diverse teamrollen. Over “Teamrol & Taal”. Oefeningen in het uitbeelden en uitspelen, afstemmen en contact maken, kortom: in het ómgaan met het anderszijn van anderen.

 

 

    8. Capita Selecta, intervisie, casuïstiek,  afsluiting – halve dag

 

Terugblik en vooruitblik. Collegiale uitwisseling over de eerste ervaringen in het werken met Belbin. Onderlinge intervisie en casuïstiek. Afsluiting. Het Teamrol Gilde en de Teamrol Academie.

 

 

 

Aan het eind van de Masterclass ontvangen de deelnemers een licentie, en kunnen zij vrijuit en geheel zelfstandig met alle verworven kennis, inzichten en materialen aan de slag. Ook kunnen zij – als zij daar prijs op stellen - lid worden van het Teamrol Gilde, een collegiaal professioneel netwerk.

 

De Masterclass vindt één of twee keer per jaar plaats en gaat door als er zich voldoende deelnemers hebben aangemeld ( 8 tot 12 personen).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende startbijeenkomst wordt gehouden in september 2018

 

De kosten voor de Masterclass bedragen € 3450 per persoon, excl. btw.

 

Betaling in termijnen is mogelijk.

 

 

Deze master class is bestemd voor trainers, coaches, consultants, mediators, trainingsacteurs, teamleiders en adviseurs, die professioneel en zelfstandig Belbin’s Teamrol model willen toepassen.